WIJ HETEN U WELKOM BIJ LAMMERS INSTALLATIE ENGINEERING 

MET AANDACHT EN ZORG STAAT U BIJ ONS ALS KLANT ALTIJD CENTRAAL +31 (0)33 2023645 of mobiel +31(0)6 18066074Gebouwsimulatie

De mooie visualisaties die architecten en installatie adviseurs kunnen laten zien worden steeds realistischer en zijn niet meer van echt te onderscheiden. Hierdoor krijgt men een goed beeld van hoe het gebouw en de installaties eruit komen te zien. Al deze visualisaties zeggen echter niets over het samenspel van gebouw, installaties en gebruik. Ook gebouwprestaties genoemd. Deze kunnen wij in beeld brengen door middel van gebouwsimulatie.

Gebouwprestaties

De mooie visualisaties die architecten en installatie adviseurs kunnen laten zien worden steeds realistischer en zijn niet meer van echt te onderscheiden. Hierdoor krijgt men een goed beeld van hoe het gebouw en de installaties eruit komen te zien. Al deze visualisaties zeggen echter niets over de gebouwprestaties. Deze gebouwprestaties zijn het samenspel van:

  • Gebouw
  • Installaties
  • Gebruik

Gebouwprestaties in beeld

Deze gebouwprestaties kan Invent voor u in beeld brengen door middel van een gebouwsimulatie. Door gebouwprestaties te berekenen brengen wij warmteverlies, behoefteprofiel, analyse per ruimte en de invloed van de temperatuur op het ziekteverzuim in beeld.

Optimaal inzicht in energie, comfort én kosten

Vabi Elements Gebouwsimulatie geeft optimaal inzicht in het complete binnenklimaat tijdens de ontwerp én beheerfase. Direct inzicht in de score op het gebied van energie en comfort in combinatie met de financiële business case. U heeft controle over de wisselwerking tussen gebouw, organisatie, installatie, (inter)nationale normen en private kwaliteitseisen.

De temperatuur overschrijdingsberekening (TO-berekening)

Bereken onder andere uurlijkse temperaturen, gewogen onderen overschrijdingsuren en de warmte- en koudebehoefte in vertrekken. Het programma simuleert voor een jaar, van uur tot uur, alle optredende energiestromen en temperaturen op basis van de gebouweigenschappen, zoals klimaatconcepten (installaties en hun regelingen), interne warmteproducties en bouwkundige eigenschappen. Hierbij worden ook gebouwgebonden energiegebruikers zoals bijvoorbeeld liften & catering meegenomen

Energie & comfort

De thema’s energie & comfort staan binnen Gebouwsimulatie centraal en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom brengt Vabi alle geldende normen bij elkaar in het meest complete simulatiemodel voor een optimaal inzicht in het binnenklimaat.

Inclusief de uitbreidingsmodule: Energie & kosten

Uiteindelijk is de financiële business case in de praktijk vaak bepalend. Met de uitbreidingsmodule Energie & kosten maakt u een overtuigende afweging van de investeringskosten, terugverdientijden (ROI) in relatie tot de besparing op de energie-, comfort- en productiviteitsgebied.

Performance dashboard

Het performance dashboard vertaalt de resultaten van de gebouwprestaties naar de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) van de eigenaar/gebruiker en maakt deze inzichtelijk. Zo ziet u op onderbouwde wijze de meerwaarde van keuzes tegenover de investeringskosten en exploitatiekosten. Het dashboard gebruikt u om gebouwprestaties te verantwoorden in de ontwerpfase, maar ook te bewaken, heroverwegen en aantonen in de beheerfase.

Omdat Vabi Elements Gebouwsimulatie het meest complete simulatiemodel is, zijn nagenoeg alle thema’s in het Performance dashboard gevuld.

Algemeen

  • Conform: BRL9501, BESTEST, EDR (ISSO 54), ASHRAE (standard 140), Frisse Scholen & BREEAM
  • Inclusief: referentieklimaat en referentiejaren (NEN 5060)
  • Behaaglijkheidanalyse: PMV van Fanger (ISO 7730)
  • Comfortanalyse: TO, GTO, ATG (ISSO 74) en PMV (NEN 7730)
  • Comfortklasse: NEN-EN 15251
  • Overzicht teluren boven de 25°C
  • Weeguren conform de eisen van het Rijksvastgoedbedrijf

Kaart
Opbellen
E-mail
Info