Lammers Installatie Engineering
Maakt het verschil voor de kleine en de grote installateur

Gasleiding drukverlies berekening

Een goed ontworpen gasleidingnet zorgt ervoor dat aangesloten installaties zoals ketels, kachels of fornuizen voldoende worden gevoed en veilig functioneren. U voorkomt gevaarlijke situaties als een te grote druk in de leidingen, onregelmatige gasverdeling of gasophoping. berekeningsprogramma  helpt bij het ontwerpen van een gasleidingnet voor woningen tot aan de meest complexe utiliteitsgebouwen. 

Bij het ontwerpen van een gasleidingen staat veiligheid voorop, maar een goed ontwerp zorgt ook voor een scherpe offerte, minder gasverbruik en efficiënt onderhoud. Wij dimensioneren voor u een gasleidingnet en bepaalt u de leidingdiameters, de drukval en de totale circuitdruk. Het programma maakt onderscheid tussen lagedruk- en hogedrukgasnetten. De berekeningsmethode is conform de NEN 1078.

Het computer programma bepaalt eerst de weerstanden in de leidingen, waarmee u de benodigde leidingdiameters vaststelt. Aan de hand van de opgegeven begin- en einddruk berekent de ‘Gasleiding’ module van alle leidingen de drukval en wordt de totale circuitdruk vastgesteld voor iedere aangesloten installatie. Het programma biedt in een vroeg stadium inzicht in de consequenties van een ontwerp. Eventuele latere wijzigingen kunt u gemakkelijk doorvoeren

 
Opbellen
E-mail
Info